Bàn về Kế hoạch Giáng Sinh 2022

Bàn về Kế hoạch Giáng Sinh 2022

Mình là Hiền Anh, ở Tầng 26. Mình xin phép up các nội dung đang bàn về Kế hoạch Noel 2022 để mọi người tiện theo dõi. Đây chưa phải là chốt, chỉ đang bàn thôi ạ

KẾ HOẠCH NOEL

DỰ TRÙ KINH PHÍ