V/v mùi cống nước thải cạnh tòa S1.06

V/v mùi cống nước thải cạnh tòa S1.06

Bác Chiến – Tầng 8A (18/9/2022):

Phản ánh về việc cống nước thải cạnh tòa S1.06 có mùi rất khó chịu

Bác Khánh – trưởng tòa:

18/9/2022: Tiếp nhận, sẽ tìm nguyên nhân và xử lý.
20/9/2022: Nguyên nhân ban đầu xác định cống có mùi là do bị tắc hệ thoát nước thải . Vị trí ga chỗ đầu toà S106. Việc này đã được xử lý xong, mong rằng các miệng cống sẽ hết mùi!

Xử lý cống nước thải ngày 20/9/22